Wat is een Krijger?

De Krijger is iemand die bereid is om zichzelf optimaal te ontwikkelen met als doel anderen tot dienst te zijn en een bijdrage te leveren aan de levenskracht van de wereld en beschikbaarheid daarvan voor elk levend wezen.
De strijd van de krijger is om zichzelf meester te worden. Dit betekent:

 • je persoonlijke missie vinden en uitvoeren
 • levenslange toewijding
 • discipline, studie, training
 • je principes begrijpen en ze niet verloochenen

Kwaliteiten van de Krijger

-Kwaliteiten waarmee het krijgerschap vaak geassocieerd wordt:
kracht, zelfverzekerdheid, eer, integriteit, bekwaamheid, rechtvaardigheid.

-De Krijger is in staat tot geven en deelt kennis, inzichten en visie graag met anderen. Met dit doel voor ogen ontwikkelt de Krijger de eigen talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk.

-De Krijger is uiteraard ook in staat tot krijgen en ontvangt zowel kritiek als complimenten op het eigen functioneren als mogelijkheid tot nieuwe ontwikkeling.

-De Krijger is alert op toevalligheden en gaat de uitdagingen aan waar ze hem of haar voor stellen, zonder het toeval boven de eigen keuzeverantwoordelijkheid te plaatsen.

Uitdaging van de Krijger

De uitdaging van de Krijger is om actief te zijn in de wereld en zich er niet uit terug te trekken. Eigen vaardigheden worden ingezet en daarmee ook getoetst en ontwikkeld in de praktijk van het dagelijkse leven.
Dit proces is te vergelijken met het debuggen van een nieuwe app: in de praktijk wordt helder welke vaardigheden de Krijger verder kan ontwikkelen.

De Levensstijl van de Krijger

 • Een krijger zoekt uit wat zijn persoonlijke missie is en handelt daar naar.
 • Alles wat een krijger doet, doet ze met een intentie (wat ze eet, drinkt, leest, draagt, etc)
 • Een krijger zoekt uit waar haar kracht ligt en versterkt zichzelf op die punten
 • Een krijger gebruikt zijn kracht als richtlijn om te bepalen wat wel of niet te doen
 • Een krijger leeft vanuit de gedachte dat de realiteit magisch is.
 • Een krijger neemt wat zij al kan en doet als basis en verbetert zichzelf voortdurend
 • Een krijger verbindt zichzelf zo vaak als mogelijk op een dag met haar hoogste intenties.
 • Een krijger creëert een leven dat goed voelt van binnen, ongeacht hoe het er uitziet van buiten
 • Een krijger schrijft zijn doelen op “when you spell it out, you cast a spell”
 • Een krijger is bereid om zichzelf te verbinden met een ander en kennis te delen
 • Een krijger voedt zichzelf lichamelijk en geestelijk om optimaal te kunnen functioneren
 • Een krijger ziet dat de wereld in zichzelf weerspiegeld wordt in de wereld buiten zichzelf (en andersom)
 • Een krijger verwelkomt de uitdagingen in het leven als initiaties die bij kunnen dragen aan de evolutie van bewustzijn
 • Een krijger speelt met paradoxen
 • Een krijger komt tot het grote geheel via inclusie (ipv uitsluiting) en kiest daarom waar mogelijk voor samenwerkingsverbanden, ook als die niet voor de hand lijken te liggen
 • Een belangrijke vaardigheid van een krijger is iets nieuws leren en snel te toetsen aan de praktijk door het geleerde om te zetten in actie
 • Een Krijger blijft leergierig op elk denkbaar terrein en blijft eveneens streven naar meesterschap over zichzelf en alles wat hij of zij onderneemt.

  Een krijger vraagt zich af

 • Hoe kom ik er achter waar mijn kracht ligt
 • Hoe kan ik vertrouwen op mijzelf/mijn intuïtie
 • Hoe maak ik keuzes
 • Hoe verbind ik me met anderen
 • Wat betekent het toeval in mijn leven
 • Wat is het werkelijke pad van de Krijger voor mij
 • Hoe sta ik stevig in mijn schoenen
 • Hoe ga ik om met onverschilligheid, boosheid, pijn en onrecht
 • Hoe maak ik mijn doelen waar
 • Hoe geef ik het goddelijke een plek in mijn leven
 • Hoe kan ik iets betekenen voor anderen & voor de wereld
 • Hoe zorg ik voor een goede balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor mijzelf
 • Hoe stel ik grenzen
 • Waar haal ik de kracht vandaan om door moeilijke tijden te komen
 • Hoe creëer ik krachtige dagelijkse rituelen
 • Hoe voed ik mezelf het beste
 • Hoe laad ik mezelf op